In de wet wordt een aantal zaken met betrekking tot erfopvolging geregeld. De wetgever heeft daarbij bepaald wat er met uw vermogen moet gebeuren als u zelf heeft nagelaten een testament op te maken. De wet bepaalt dan wie uw erfgenamen zijn, hoe uw nalatenschap moet worden afgewikkeld en hoeveel ieder krijgt.

Deze situatie leidt vaak tot ergernissen of zelfs tot ruzie binnen een familie, familiebanden kunnen bij de afwikkeling van een nalatenschap blijvend schade oplopen. Een testament geeft duidelijkheid. U bepaalt dan zelf wat er met uw vermogen moet gebeuren. Onderschat dit niet, zelfs als u denkt geen vermogen te hebben in de zin van een grote som geld, kan het maken van een testament cruciaal zijn voor de onderlinge familiebanden na uw overlijden. Niet zelden leidt de vraag wie het (zak)horloge van vader of de sieraden van moeder krijgt tot ruzie. Niet vanwege de geldelijke waarde, maar vanwege de emotionele waarde.

Daarnaast kunt u veel praktische zaken in uw testament regelen. Denk daarbij aan de voogdij over de kinderen of de positie van de langstlevende echtgenoot. Een veelvoorkomende vraag die onze (kandidaat-)notarissen horen is wat er gebeurt met uw nalatenschap als uw kind van echt gaat scheiden. Als u wilt dat deze bij uw kind blijft en niet de helft naar diens (ex-)echtgenoot gaat, is het noodzakelijk een zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ in uw testament op te nemen. Wilt u een kind juist onterven, dan kan dat ook in een testament.

Naast emotionele en praktische redenen zijn er ook economische redenen om ervoor te kiezen een testament op te (laten) stellen. Als u niets regelt kunnen uw erfgenamen namelijk met een flinke financiële kater geconfronteerd worden. Zo kan de erfbelasting (voorheen successiebelasting) namelijk oplopen tot maar liefst 40% van de waarde die zij ontvangen. Dat vinden wij zonde, vooral omdat het middels een testament vaak voorkomen kan worden.

Neem dus contact met ons op om ervoor te zorgen dat de zaken goed geregeld worden na uw overlijden, voorkom problemen en verschaf duidelijkheid. Uw erfgenamen zullen dat alleen maar kunnen waarderen aangezien zij, na uw overlijden al genoeg aan hun hoofd hebben.

Wilt u voorafgaand aan het gesprek meer weten over de mogelijkheden? Of informatie tot u nemen met betrekking tot het fenomeen ‘levenstestament’, waarin u uw wensen en instructies doorgeeft aan de mensen en instanties om u heen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen? Leest u dan de desbetreffende brochure, waarin u alles kunt nalezen.

Brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap
Brochure levenstestament 2011