In een aantal gevallen zijn nadere afspraken van groot belang wanneer twee personen samenwonen. Heeft u bijvoorbeeld kinderen uit een eerdere relatie, dan zijn zij uw wettelijke erfgenamen. In tegenstelling tot gehuwden en geregistreerde partners zijn samenwoners, in geval van overlijden van een van beiden, niet vanzelf elkaars erfgenaam. Regelt u niets, dan is uw partner overgeleverd aan de grillen van uw kinderen, of (indien u geen kinderen heeft) aan de grillen van andere familieleden, zoals broers, zussen en uw ouders. Van de een op de andere dag kan uw partner dan op straat komen te staan zonder de beschikking over enig goed, zelfs niet over een stoel of bed. Ook spaargeld wat u gedurende het samenwonen hebt opgebouwd krijgt uw partner niet automatisch, ook niet ingeval van een ‘en/of-rekening’.

Een samenlevingsovereenkomst heeft niet het effect van een testament. Alleen de vermogensrechtelijke verhouding tussen de samenwoners tijdens de relatie is geregeld, en daarmee ook wat deel uitmaakt van de nalatenschap als een van de samenwoners overlijdt, maar niet wie vervolgens waar recht op heeft.

Samenwoners kunnen in een testament vastleggen wat er moet gebeuren met hun vermogens na overlijden. Iedere samenwoner dient dan zelf een testament te maken. Zonder testament treedt de wettelijke regeling van het erfrecht in. Daarin erft alleen de eigen familie. Zeker als de relatie langer geduurd heeft, zien wij in de praktijk dat partijen dit onredelijk vinden.

Vaak vragen ook pensioenfondsen naar notariële samenlevingsovereenkomst, voordat een samenwoner in aanmerking kan komen voor een partnerpensioen. Start u een eigen bedrijf dan is dit een goed moment om na te denken over de grens tussen zakelijk en privé. Zonder samenlevingsovereenkomst is alles gescheiden van uw partner, maar werkt uw partner mee, of zorgt uw partner voor de kinderen zodat u uw tijd kunt besteden aan het ondernemen, dan wilt u misschien afspreken dat uw partner meedeelt in de waardegroei van uw bedrijf.

Een samenlevingsovereenkomst is ook van groot belang voor de heffing van de successiebelasting. Samenwoners vallen namelijk slechts onder voorwaarden in het lage tarief voor echtgenoten en onder de hoge vrijstelling voor echtgenoten voor de successiebelasting. Het verschil kan al snel oplopen, van een gehele vrijstelling tot 40% erfbelasting.

De wet kent voor samenwoners weinig verplichtingen, anders dan bij het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. In een samenlevingsovereenkomst staan daarom de afspraken die u met elkaar maakt. Juist omdat de wet zeer weinig regelt is het geen overbodige luxe om deskundig advies in te winnen. U kunt samen zelf beslissen over welke onderwerpen u afspraken wilt maken, wat voor u van belang is en hoe u daaraan vorm wilt geven.

In een samenlevingsovereenkomst kan onder andere het volgende worden geregeld:

  • Kosten van de gemeenschappelijke huishouding.
  • Als er inkomen overblijft nadat de kosten van de huishouding betaald zijn, houdt dan ieder zijn eigen inkomen, of verdeelt u dat?
  • Hoe gaat het in zijn werk als een van de partners minder inkomen zal krijgen (bijvoorbeeld als gevolg van ontslag)?
  • Houdt ieder zijn of haar eigen spullen, of zijn er zaken die gemeenschappelijk eigendom zijn? Dit kan gelden voor bijvoorbeeld de inboedel, maar ook voor een auto.
  • U woont nu samen, maar wat moet er met de woning gebeuren als de samenleving onverhoopt eindigt? Zowel voor een eigen woning als een huurwoning kan het verstandig zijn daarover afspraken te maken.

Zoals u ziet is het belangrijk zaken goed te regelen. Neemt u dan ook gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarin wij u kunnen adviseren. Als u reeds voorafgaand aan dit gesprek meer informatie wilt lezen dan kunt u hieronder de brochure ‘Samen Verder’ lezen. Hierin kunt u alles nalezen, zoals de verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap. Uiteraard zal de (kandidaat-)notaris u tot in detail kunnen adviseren waarin alle voor u relevante aspecten worden afgewogen.

Woont u reeds samen? Met of zonder samenlevingsovereenkomst? Doe de test, ‘zo zijn we niet getrouwd’, om te bepalen of uw gezamenlijke afspraken nog goed passen in uw huidige levenssituatie, of bel ons. Het recht verandert continue, laat u daarom niet achteraf verrassen.

Brochure Samen verder
Test – Zo zijn we niet getrouwd