Als u trouwt of zich laat registreren in de zin van het geregistreerd partnerschap zonder verder iets te regelen, bent u gehuwd of geregistreerd in algehele gemeenschap van goederen. Alles delen dus. Afwijkend van dat wettelijke principe is trouwen onder huwelijkse voorwaarden of door het maken van partnerschapsvoorwaarden.
Vaak worden huwelijkse-/partnerschapsvoorwaarden gemaakt als een van de partners een onderneming heeft of in de toekomst een onderneming wil starten. Maar ook als een van de partners eigen vermogen of familiestukken heeft die niet gemeenschappelijk mogen worden, zijn huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden vaak nodig. Daarnaast komt het veelvuldig voor dat beide partners reeds eerder gehuwd zijn geweest en wel in algehele gemeenschap van goederen. De problemen die zich daarbij hebben voorgedaan kan ook een reden zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Alles is daarbij mogelijk: een periodieke verrekenbeding, geen verrekenbeding, een finaal verrekenbeding of u spreekt af dat als het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden geacht wordt dat er huwelijks voorwaarden bestaan of door overlijden dat er sprake was van een gemeenschap van goederen. U kunt afspreken dat de gemeenschap van goederen alles bevat, of slechts een aantal goederen.

Het omgekeerde kan daarbij ook voorkomen. In sommige gevallen is het aan te bevelen om huwelijkse voorwaarden om te zetten in een algehele gemeenschap van goederen. Belastingtechnisch is er bij overlijden op deze wijze soms veel erfbelasting te besparen. U ziet, advies inwinnen is in dezen aan te raden.
De huwelijkse voorwaarden kunnen zowel vóór als tijdens het huwelijk worden opgemaakt. Aan te bevelen is uiteraard om dit voor het huwelijk goed te regelen. Daarna zorgen wij voor inschrijving in het openbaar huwelijksgoederenregister.

Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Als u reeds voorafgaand aan dit gesprek meer informatie wilt lezen dan kunt u hieronder de brochure ‘Samen Verder’ lezen. Hierin kunt u alles nalezen, zoals de verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap. Uiteraard zal de (kandidaat-)notaris u tot in detail kunnen adviseren waarin alle voor u relevante aspecten worden afgewogen.

Bent u reeds getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Met of zonder voorwaarden? Doe de test, ‘zo zijn we niet getrouwd’, om te bepalen of uw gezamenlijke afspraken nog goed passen in uw huidige levenssituatie, of bel ons. Het recht verandert continue, laat u daarom niet achteraf verrassen.

Brochure Samen verder
Test – Zo zijn we niet getrouwd