Op het moment dat iemand komt te overlijden krijgen erfgenamen te maken met de nalatenschap. Daarbij komt vaak meer kijken dan men in eerst instantie verwacht. Hoe weet ik of er een testament bestaat? Wie zijn de erfgenamen? Wat is de erfenis? Hoe wikkel ik een nalatenschap af? Erft u alleen maar schulden, dan kunt u bijvoorbeeld ook de nalatenschap verwerpen. Weet u niet of per saldo de nalatenschap positief of negatief is? Dan kunt u de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd). Neem in het laatste geval zo snel mogelijk contact met ons op, als u niet tijdig beneficiair aanvaard kunt u het risico lopen geachte te worden zuiver te hebben aanvaard.

De notaris zorgt voor antwoord op deze vragen en zal deze als dat wenselijk is in een verklaring van erfrecht vastleggen welke u bijvoorbeeld kunt overleggen aan de bank om weer toegang te krijgen tot de bankrekening. Ook zaken met betrekking tot de erfbelasting moeten afgehandeld worden. Kortom, veel zorgen in een toch al drukke periode in uw leven. Voor zover mogelijk kunnen wij u alle taken uit handen nemen en begeleiden bij het traject dat u doorgaat.

Is er ruzie ontstaan binnen de familie, is de afwikkeling van de nalatenschap vastgelopen, of voorziet u problemen en wilt u bovenstaande voorkomen, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen als onpartijdig deskundige uw familie bijstaan in de verdere afwikkeling en ervoor zorgen dat familiebanden niet blijvend beschadigd raken. Daar wij dit als onze maatschappelijke plicht zien en een wijze waarop wij meerdere generaties in de maatschappij duurzaam kunnen helpen, bieden wij onze hulp in dezen voor een relatief laag honorarium aan. Neemt u gerust contact met ons op, dan helpen onze (kandidaat-)notarissen u graag verder. Wenst u voorafgaande aan het gesprek nadere informatie tot u te nemen, lees dan de brochure: ‘Een erfenis, wat nu?’

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting & schenkbelasting 2012